תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של היפ היפ! אנו מקווים שתיהנו לגלוש בו, להכיר את המוצרים שלנו ולקרוא את המידע שעומד לרשותכם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצדכם לעמוד בתנאי השימוש המפורטים להלן ולהיות מחויבים להם. תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, מסדירים את קשריה של HIPHIP אתכם בכל הנוגע לאתר זה. עצם הרכישה HIPHIP מהווה התקשרות בחוזה, ותנאים אלה מפרטים את אחריותנו כלפיכם. בעצם שימושכם באתר הנכם נותנים הסכמתכם לתקנון השימוש ו/או תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. האמור באתר ובתנאי השימוש  מתייחס לנשים וגברים כאחד.

המונחים 'HIPHIP' או 'לנו' או 'אנו' מתייחסים לבעלים של האתר, אשר משרדו הרשום נמצא ברחוב הקישון 17 בני ברק 5120322, ישראל. HIPHIP מנהלת את עסקיה תחת השם "ישאלינור ייעוץ בע"מ", 
ח"פ 514476290, והיא רשומה לצורכי מע"מ. המונחים 'אתה' או 'אתם' מתייחסים למשתמשים או לצופים באתר האינטרנט שלנו.

 

1. תנאים כלליים

• התכנים בדפים של אתר זה מובאים לידיעתכם הכללית ולשימושכם. הגם שאנו משקיעים מאמץ בשמירה על עדכניות המידע ועל דיוקו, אין אנו מציגים מצג כלשהו או נושאים בחבות כלשהי, במפורש או במשתמע, בכל הנוגע לרמת השלמות, הדיוק, המהימנות, ההתאמה או הזמינות של האתר או המידע, המוצרים, השירותים או הגרפיקה שהאתר כולל למטרה כלשהי. הסתמכות כלשהי מצדכם על מידע כאמור הנה אך ורק על פי שיקול דעתכם. התכנים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.  

• המחירים המוצגים באתר זה כוללים מע"מ בשיעור עדכני ומתאים. שיעור המע"מ הסטנדרטי כיום הוא 17%. כל התשלומים מבוצעים בש"ח (שקל חדש). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחיר של פריט כלשהו או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, גם אם קיימת הזמנה לפריט.

•  התמונות באתר זה עשויות להראות מוצרים שאין אנו מוכרים והמשמשים רק כאבזרים בצילום.  חלק מהתמונות עשויות לשמש לצורכי המחשה בלבד.

• אתר זה משתמש בקובצי cookie לצורך ניטור העדפות גלישה ואחסון פרטי גלישה במטרה לאפשר לכם להשתמש בעגלת הקניות שלנו ולחזור אליה לאחר יציאה מהאתר.

• שימושכם במידע או בחומרים כלשהם באתר זה נעשה באחריותכם הבלעדית, ואנו לא נישא בחבות כלשהי בגינה. באחריותכם הבלעדית לוודא כי מוצרים, שירותים או מידע הזמינים באמצעות אתר זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות.

• אתר זה כולל חומר שבבעלותנו או שהועמד לרשותנו על פי רישיון, לרבות, אך לא רק, העיצוב, התסדיר, המראה, ההופעה והגרפיקה. אין לשעתק אותו אלא באישור בכתב מאת HIPHIP.

• שימושכם באתר זה וכל סכסוך שייגרם כתוצאה משימוש כאמור באתר יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. מובהר כי הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל תביעה ו/או סכסוך בקשר לכל הזמנה מאתר זה תהא נתונה אך ורק לבימ"ש המוסמך עניינית בעיר תל אביב בלבד".

• מאמצים רבים מושקעים בקיום פעילות האתר ללא תקלות. עם זאת, HIPHIP לא תהא אחראית ולא תישא בחבות כלשהי במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי זמנית עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

• מעת לעת עשוי אתר זה לכלול גם קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה מספקים מידע נוסף ומובאים לנוחיותכם. הכללתם, אין משמעותה שאנו תומכים באותם אתרים. אין אנו אחראים כלל לתכנים של האתרים המקושרים

 

2. ביצוע רכישה והתקשרות בחוזה

2.1       לאחר ביצוע הזמנה, נשלח לכם אישור הזמנה ראשוני בדואר אלקטרוני, כדי ליידע אתכם על כך שבקשתכם התקבלה וממתינה לאישור סופי - אישור שישלח אליכם בדואר אלקטרוני בתוך מועד זה (להלן: "האישור הסופי"). כאשר החברה זכאית בכל מקרה לבטל ו/או לדחות ו/או לסרב לביצוע כל הזמנה מכל סיבה שהיא עד למועד האישור הסופיוהמזמין לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל הזמנה שלא אושרה באופן סופי כאמור. מובהר כי בעצם ביצוע ההזמנה, הנכם מוותרים ויתור מוחלט, סופי ומלא על כל טענה כנגד החברה בגין כל הזמנה שלא תאושר סופית ע"י החברה.

2.2       אם וככל שההזמנה תאושר, תישלח אליכם הודעת דואר אלקטרוני ובה האישור הסופי כאשר יצוין כי ההזמנה מוכנה למשלוח ויצוין מועד המשלוח. . זהו השלב שבו נוצרת ההתקשרות בחוזה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל כל הזמנה במקרה של בעיה במלאי או בפרטי תשלום, או במקרה של שגיאה בזיהוי התמחור או בתיאור המוצר, גם לאחר האישור הסופי. כל הרכישות מתבצעות בסביבה בטוחה תוך שימוש בטכנולוגיית ההצפנה (SSL) החדישה ביותר ובשרת מאובטח.   

 

3. חבות

HIPHIP לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה.  

 

4. אספקה

HIPHIP תספק טובין שהוזמנו לכתובת האספקה שצוינה עם הגשת ההזמנה. הזמנות ישוגרו לאספקה במסגרת הזמן הנקובה, בהתאם לזמינות הטובין. שיגור הטובין מהווה עמידה בחובתנו למימוש החוזה. אם קיבלתם פריט שניזוק, פנו אל צוות שירות הלקוחות שלנו תוך שבעה ימים. אנשי הצוות ישמחו לסייע לכם ולתאם אספקה של מוצר חלופי או החזר כספי, ככל שהדבר ישים. מומלץ ורצוי לבדוק את הטובין מיד עם קבלתם. אנו לא נישא בחבות כלשהי לעלויות שייגרמו בשל אספקה באיחור או בשל סיבה אחרת כלשהי. אם תסרבו לקבל את המשלוח, הודיעו על כך באופן מיידי לצוות שירות הלקוחות שלנו.

 

5. החזרות, החזרים כספיים והחלפות

חשוב לנו שתהיו מרוצים מכל המוצרים שאתם רוכשים מ-HIPHIP. אם אינכם מרוצים לחלוטין מטובין כלשהם* שרכשתם, אנא ידעו אותנו באופן מיידי והחזירו אותם אלינו תוך 28 יום לקבלת החזר כספי מלא. יש להחזיר את הטובין בשלמותם, במצבם המקורי ובאריזתם המקורית, והכל בכפוף לכך כי לא נעשה כל שימוש, מכל סוג שהוא, במוצרים. יש להקפיד לכלול את כל פרטי ההזמנה, שאם לא כן ההחזר הכספי שלכם עלול להתעכב. לחלופין, אם ברצונכם להחליף טובין לא רצויים או כאלה שהוזמנו בשוגג, פנו אלינו להסדרת ההחלפה. לאחר עיבוד ההחזרה או ההחלפה, נחזיר את כל הכספים שבחובה לחשבון שממנו בוצע התשלום המקורי. כנסו ל-מדיניות החזרות.

*שימו לב: אין אפשרות להחזיר פריטי מזון ו/או כל מוצר שלא ניתן לקבלו כהחזרה מהצרכן לאחר מכירתו, עפ"י הוראות כל דין. 

 

6. בטיחות וגהות

• בטיחות צעצועים – כל הצעצועים המופיעים בקטלוג המקוון של HIPHIP עומדים בדרישות התקנות האירופיות בדבר בטיחות צעצועים ונושאים את הסימון CE ואת הנחיות הגיל, בהתאם לצורך. שמרו על האריזות לעיון בעתיד. כל שימוש של ילדים מתחת לגיל 8 בבלונים חייב להיות בהשגחת מבוגר, וגם ניפוח הבלונים עצמו חייב להתבצע על-ידי מבוגר.

 • מוצרי שוקולד – למרות כל אמצעי הזהירות הננקטים, מוצרים אלה עלולים להכיל שאריות של אגוזים.ו/או בוטנים ו/או שומשום ו/או גלוטן.

• ממתקים–  מגוון דברי המתיקה בקטלוג המקוון של HIPHIP כולו אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל 3, אלא אם צוין אחרת. השגחה על ידי מבוגרים מומלצת לגבי כל הממתקים שלנו במהלך צריכתם בידי ילדים. אזהרה: בסוכריות על מקל טמון סיכון פוטנציאלי לחנק. הן אינן מתאימות לילדים מתחת לגיל 3. חלקים קטנים טומנים בחובם סיכון פוטנציאלי.

מובהר כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים הנמכרים באתר זה, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.

 

 

7. תחפושות

תחפושות Morphsuits הינן תחפושות ברמת האיכות הגבוהה ביותר. השקענו ב HIPHIP  מחשבה רבה להביא לכם את המוצרים האיכותיים ביותר הקיימים בשוק, במגוון רחב של עיצובים לכל הגילאים ובכל המידות. 

 

האם ניתן להחזיר את התחפושות?

ניתן להחזיר את התחפושות בתוך 14 ימים באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, ולקבל החזר כספי מלא.

 

מה לא ניתן להחזיר?

מיכל הליום, מוצרים בעיצוב אישי ומוצרי מאכל כגון ממתקים.

 

כתובת להחזרות :

HIPHIP,
מיקוד: 5120322, הקישון 17 בני ברק.

האם ניתן לשלם במס' תשלומים?

בעסקאות מעל 500 ש"ח ניתן לשלם בעד 3 תשלומים